آیا بین هورمون تیروئید و کلسترول ارتباط وجود دارد

برای مشاهده مقاله کامل کلیک کنید

آیا تریروئید کم کار باعث کلسترول بالا می شود؟ هورمون های تیروئید، به ویژه T3، نقش مهمی در کمک به روند کبد و حذف کلسترول بیش از حد از بدن بازی می کنند. هنگامی که بدن به اندازه کافی هورمون های تیروئید تولید نمی کند، کبد نمی تواند کلسترول را همانطور که باید ، پردازش کند. تریروئید کم کار موجب می شود که بدن کمتر کلسترول “بد” را از خون حذف می کند، که اغلب به سطح بالایی از کلسترول “بد” و کلسترول کل منجر می شود. بر اساس تحقیقات، تا ۱۳ درصد از افرادی که دارای کلسترول خون بالا هستند تیروئید کم کار دارند. همان تحقیق اشاره می کند که افرادی که به تازگی مبتلا به کلسترول بالا تشخیص داده می شوند، برای تریروئید کم کار مورد آزمایش قرار گیرند. این تحقیق همچنین نشان می دهد که سطح کلسترول یک فرد پس از دریافت درمان برای تریروئید کم کار ، بهبود می یابد، حتی اگر آنها به داروهای کاهش دهنده کلسترول نیاز نداشته باشند. حتی کم کاریخفیف تیروئید ممکن است به کلسترول بالا منجر شود. آیا تریروئید پرکار باعث کلسترول کم می شود؟ یک تیروئید بیش از حد فعال ممکن است اثر متضاد داشته باشد و سطح کلسترول را در خون پایین نگه دارد. با این حال، هیچ اثری علمی وجود ندارد که کلسترول کم خطر مشکلات سلامتی را افزایش دهد.

ادامه مقاله