آیا سم زدایی و پاکسازی پا علمی است؟ تحقیقات چه می گوید

برای مشاهده مقاله کامل کلیک کنید

مراکز اسپا و کسب و کارهای جایگزین بهداشتی به طور فزاینده ای از مواد ضد عفونی کننده پا به عنوان راهی برای حذف سموم و فلزات سنگین از بدن استفاده می کنند. با این حال، هیچ شواهد علمی برای تایید این کار آنها وجود ندارد. مردم ادعا می کنند که با استفاده از طیف وسیعی از تکنیک ها، از جمله مواد یونی، پاکسازی پا و اسکراب، امکان پاکسازی پاها را فراهم می کند. در این مقاله، ما به سم زدایی پا بصورت علمی نگاه می کنیم و جزئیات برخی از روش های محبوب سم زدایی را شرح می دهیم. برای مطالعه بیشتر و منبع خبر کلیک کنید

ادامه مقاله