هفت نکته برای کاهش نفخ هنگام قاعدگی

برای مشاهده مقاله کامل کلیک کنید

بسیاری از زنان قبل و در شروع دوره قاعدگی به نفخ دچار می شوند. آیا برخی از تغییرات در شیوه زندگی تسکینی برای این شرایط ارائه می دهند؟ نفخ هنگام قاعدگی ممکن است ناراحت کننده باشد و ممکن است اعتماد به نفس را کاهش دهد. زنان ممکن است احساس کنند که شکم آنها متورم شده است. این مقاله راهنمایی هایی را ارائه می دهد که ممکن است موجب بهبودی نفخ هنگام قاعدگی شود. همچنین بررسی می کند که چه چیزی ممکن است در طی یک دوره قاعدگی باعث نفخ شود و چه زمانی باید به یک دکتر مراجعه کرد. برای مطالعه این مقاله کلیک کنید

ادامه مقاله