فواید کوهنوردی برای سلامتی

برای مشاهده مقاله کامل کلیک کنید

کوه نوردی یک ورزش متنوع و جسورانه است . کوه نوردی موجب افزایش  قدرت، استقامت، چابکی به همراه کنترل ذهنی می شود. کوه نوردی می تواند یک ورزش خطرناک بدون استفاده از تکنیک های مناسب صعود باشد و استفاده از تجهیزات کوهنوردی مخصوص برای تکمیل مسیر ایمن ضروری است.   فواید کوهنوردی برای سلامتی   ترکیب  تمرین کاردیو و قدرتی در یک تمرین واحد تقویت عضلات انعطاف پذیری را افزایش می دهد افزایش قدرت ذهنی کاهش استرس مصرف کالری جلوگیری از بیماری های مزمن غلبه بر ترس  

ادامه مقاله