غذاهایی بدون ارزش غذایی و مضر منجر به افزایش خطر سرطان می شوند

برای مشاهده مقاله کامل کلیک کنید

غذاهایی بدون ارزش غذایی و مضر منجر به افزایش خطر سرطان می شوند! کیفیت غذایی نباید نادیده گرفته شود محصولات غذایی با کیفیت پایین تر تغذیه، خطر ابتلا به سرطان را به طور کلی افزایش می دهند. به طور خاص، مصرف منظم غذاهایی با کیفیت پایین تغذیه با افزایش خطر ابتلا به سرطان کولورکتال و سرطان  معده و همچنین سرطان ریه در مردان مواجه شد. برای زنان، به ویژه، خوردن غذاهای کم مواد مغذی با خطر بالاتری از سرطان کبد و همچنین سرطان سینه بعد از یائسگی مرتبط است.     برای مطالعه بیشتر و منبع خبر کلیک کنید  

ادامه مقاله