چرا افسردگی می تواند شما را سریعتر پیر کند اخبار کوتاه سلامتی سلامت روان 

چرا افسردگی می تواند شما را سریعتر پیر کند

برای مشاهده مقاله کامل کلیک کنید

یک مطالعه جدید نشان داده است افرادی که با اختلال افسردگی شدید زندگی می کنند از نظر بیولوژیکی نسبت به افراد بدون افسردگی پیرتر هستند و آسیب های دوران کودکی این اثر را تشدید می کند. نتایج به دست آمده مکانیزم های اپی ژنتیک را نشلن می دهد که ممکن است این اختلاف را توضیح دهد. برای مطالعه این مقاله کلیک کنید

ادامه مقاله
درمان های جدید برای افسردگی فصلی اخبار کوتاه سلامتی سلامت روان 

درمان های جدید برای افسردگی فصلی

برای مشاهده مقاله کامل کلیک کنید

مطالعه جدیدی از یک مدل اختلال عاطفی فصلی استفاده کرد تا معلوم شود چرا برخی افراد دچار افسردگی فصلی نمی شوند، گرچه ژنتیکی به آن مبتلا است. یافته ها همچنین نشان می دهد که درمان های بالقوه جدید برای افسردگی فصلی وجود دارد. برای مطالعه این مقاله کلیک کنید

ادامه مقاله