افراد سحرخیز کمتر به افسردگی دچار می شوند

برای مشاهده مقاله کامل کلیک کنید

آیا نحوه خواب بر ریسک افسردگی تاثیر می گذارد؟   یک مطالعه جدید تایید می کند که “مردم سحرخیز ” در سمت برنده هستند. مطالعات نشان داده اند که زمان سنجی خواب – یعنی تنظیمات خواب و بیداری – می تواند بر سلامت تأثیر بگذارد. سحرخیزی یا شب بیداری ممکن است بر سلامت روان ما مانند ابتلا به افسردگی تأثیر بگذارد. محققان دانشگاه کلورادو بولدر تصمیم گرفته اند رابطه بین تنظیمات خواب و ریسک افسردگی را بررسی کنند. آنها این کار را با نگاهی به داده های مجموعه ای از شرکت کنندگان که بر روی شناسایی عوامل خطر برای بیماری های مزمن عمده در زنان متمرکز بود، انجام دادند. “نتایج ما نشان می دهد که ارتباط بین کرونوتایپ یا عادات زمانی خواب و خطر افسردگی وجود دارد .” او افزود: “این، می تواند به همپوشانی در مسیرهای ژنتیکی مرتبط با عادات زمانی خواب و خلق و خوی مرتبط باشد.” این بزرگترین و دقیق ترین مطالعه در ارتباط بین اختلالات خلقی و عادات زمانی خواب انجام شده تا به امروز است. یافته های این گروه در مجله تحقیقات روانپزشکی گزارش شده است.   آیا سحرخیزان در طرف امن هستند؟   در مطالعه جدید، محققان داده های پزشکی ۳۲،۴۷۰ شرکت کننده زن را تجزیه و تحلیل کرده اند. همه در سال ۲۰۰۹ در حالت اولیه بدون افسردگی بودند و هر گونه تغییرات در وضعیت سلامت آنها را از طریق پرسشنامه های ۲ ساله (در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳) گزارش دادند. تاثیر عوامل محیطی، مانند قرار گرفتن در معرض نور و برنامه کاری، در چرخه خواب بیداری فرد و دیگر عوامل خطر برای افسردگی – از جمله وزن، سطح فعالیت بدنی، بیماری های مزمن موجود و مدت خواب – نیز مورد توجه قرار گرفته است.   عوامل شیوه زندگی در مقابل عوامل ژنتیکی   محققان توضیح می دهند که عوامل ژنتیکی ممکن است نقش مهمی را در تأثیر بر روی عادات زمانی خواب داشته باشند. مطالعات خانوادگی موجود نشان داده است که زمانی که ما ترجیح می دهیم به خواب برویم و از خواب بیدار شویم به ژن های ما مرتبط است. مطالعات دیگری نیز برخی از انواع ژنتیکی مانند RORA و PER2 را به تنظیم چرخه خواب و خطر افسردگی مرتبط کرده است. بسیاری از عوامل دیگر که بر الگوهای خواب تأثیر می گذارند نیز بر خطر افسردگی تاثیر می گذارد و ممکن است به طور جداگانه آنها را ارزیابی کند. با این وجود، او پیشنهاد می کند که این چیزی است که محققان باید بیشتر به آن توجه کنند. نور نیز بر روی کرونوتایپ تاثیر می گذارد، و قرار گرفتن در معرض نور نیز بر خطر افسردگی تاثیر می گذارد. نور و ژنتیک در ارتباط بین عادات زمانی خواب و خطر افسردگی گام مهم بعدی است. سحرخیزی به نظر سودمند است و می تواند تاثیر گذار باشد. مردم باید با هدف حفظ سلامت خواب خوب و کافی ، ورزش داشته باشند و از میزان کافی نور طبیعی روز بهره مند شوند.  

ادامه مقاله