دارو جدید برای درمان سرطان سینه تهاجمی اخبار کوتاه سلامتی جدیدترین یافته ها در مورد سرطان 

دارو جدید برای درمان سرطان سینه تهاجمی

برای مشاهده مقاله کامل کلیک کنید

یک داروی ضدسایکوتیک موجود می تواند اولین درمان هدفمند برای نوع تهاجمی سرطان سینه باشد . مطالعه ای که توسط دانشگاه برادفورد در انگلستان انجام شده نشان می دهد که pimozide می تواند باعث کاهش تعداد سلول های سرطانی و گسترش سرطان سینه سه گانه منفی شود. برای مطالعه این مقاله کلیک کنید

ادامه مقاله
استرادیول می تواند سرطان سینه سه‌گانه منفی را درمان کند اخبار سلامت زنان اخبار کوتاه سلامتی جدیدترین یافته ها در مورد سرطان 

استرادیول می تواند سرطان سینه سه‌گانه منفی را درمان کند

برای مشاهده مقاله کامل کلیک کنید

استرادیول می تواند رشد تومور را در یک زیرمجموعه از سرطان سینه سه‌گانه منفی مهار کند. محققان ممکن است به زودی داروهای تجویز شده را در یک آزمایش بالینی فاز II آزمایش کنند. برای مطالعه این مقاله کلیک کنید

ادامه مقاله