تلاش دانشمندان برای ساختن دارویی برای نزدیک بینی چشم

برای مشاهده مقاله کامل کلیک کنید

مطالعه تغییرات ژنی در شبکیه به روز تر شده است، زمانی داروها ممکن است قادر به متوقف کردن یا معکوس کردن نزدیک بینی، باشند. انتظار می رود نزدیک بینی تا سال ۲۰۵۰ نیمی از جمعیت جهان را تحت تاثیر قرار دهد. برای مطالعه این مقاله کلیک کنید

ادامه مقاله