ترکیبات انگور نتایج قابل توجهی را در پیشگیری از سرطان ریه نشان می دهد

برای مشاهده مقاله کامل کلیک کنید

بر طبق یک مطالعه جدید که در نشریه Scientific Reports آمده است، محققان می گویند که ترکیبات انگور می تواند برای محافظت در برابر سرطان ریه موثر باشد. برای مطالعه این مقاله کلیک کنید

ادامه مقاله