چه چیز باعث می شود سرطان پروستات تهاجمی یا بدخیم شود

برای مشاهده مقاله کامل کلیک کنید

محققان با تعیین یک مکانیزم ژنتیکی برای تهاجمی شدن سرطان پروستات، راه را برای درمان های جدید برای مراحل پیشرفته بیماری آماده کرده اند. این یافته می تواند پیش بینی نفوذ بیماری، بهبود درمان های شخصی و به درمان های جدید برای سرطان پیشرفته پروستات کمک کند. این مقاله پژوهشی در مجله Cell منتشر شده است. در سرتاسر جهان، سرطان پروستات دومین سرطان شایع است که بر مردان تأثیر میگذارد. رکوردها برای سال ۲۰۱۲ نشان می دهد که بیش از ۱.۱ میلیون مورد در سال گزارش شده است. اکثریت موارد سرطان پروستات به آرامی پیشرفت می کنند و درمان برای بیماری های زودرس معمولا موفقیت آمیز است. سرطان معمولا پس از ۶۵ سال مردان را تحت تاثیر قرار می دهد و در بعضی از مردان مسن رشد تومور بسیار کند است و مشکلات جدی سلامتیایجاد نمی کند. اما در موارد دیگر، سرطان پروستات یک فرم تهاجمی تر را می گیرد. تومورها سریعتر رشد می کنند و به بافت های اطراف حمله می کنند و تومورهای ثانویه دیگری را در قسمت های دیگر بدن تولید می کنند. دو ژن PCAT19 و CEACAM21 به رشد سلول ها و پیشرفت تومور در سرطان پروستات وابسته است. یافته ها ممکن است برای طبقه بندی بیماری سرطان پروستات برای درمان و مراقبت شخصی مورد استفاده قرار گیرد.

ادامه مقاله