ارتباط بین ویتامین D، سلامت لثه و دیابت چیست؟

برای مشاهده مقاله کامل کلیک کنید

یک مقاله جدید ارتباطات جالبی بین عفونت های لثه، سطح ویتامین D و دیابت را نشان می دهد. این اولین بار است که اثرات مشترک پریودنتیت و کمبود ویتامین D در دیابت بررسی شده است. برای مطالعه این مقاله کلیک کنید

ادامه مقاله