مزایای نوشیدن قهوه در برابر مضرات نوشیدن قهوه

مشاهده مقاله کامل

مزایای نوشیدن قهوه   ۱. میزان بالا آنتی اکسیدان ها ۲. از کبد محافظت می کند ۳. انجام فعالیت های جسمی را بهبود می دهد ۴. پشتیبانی از عملکرد شناختی   خطرات نوشیدن قهوه ۱. اعتیاد به کافئین ۲. می تواند حالت اضطراب را افزایش دهد بهتر است قهوه را در صبح یا قبل از ناهار بخورید، عمر کافئین در قهوه و مدت زمانی که بدن شما را تحت تاثیر قرار می دهد، می تواند حدود ۱۲ ساعت باشد. بنابراین اگر بعد از ظهر آن را مصرف کنید مطمئنا می تواند چرخه خواب آن شب را تحت تاثیر قرار دهد. بسیاری از افرادی که در شب قهوه می نوشند نمی توانند بخوابند و کیفیت کلی خواب آنها می تواند منفی باشد. پس آیا منافع نوشیدن قهوه از خطرات نوشیدن قهوه بیشتر است؟ حقیقت این است که واقعا به بدن شما بستگی دارد و اگر یکی از این شرایط بی خوابی یا اضطراب را داشته باشید، قهوه می تواند مضر باشد.

ادامه مقاله