رژیم غذایی ممکن است بر گسترش یک نوع مرگبار سرطان سینه تأثیر بگذارد

برای مشاهده مقاله کامل کلیک کنید

رژیم غذایی ممکن است بر گسترش یک نوع مرگبار از سرطان سینه اثرگذار باشد. یک بلوک پروتئین سازنده که در مواد غذایی یافت شود ممکن است کلید کنترل نوع مرگباری از سرطان سینه باشد. محققان با آزمایش بر روی موش های آزمایشگاهی دریافتند که محدود کردن مصرف نوعی آمینو اسید به نام آسپاراژین نقش به سزایی در کاهش توانایی سلولهای سرطانی برای جابجایی در بافت‌های بدن ایجاد می کند. از بین روشهای مختلف تیم تحقیقاتی روش رژیم غذایی برای کاهش میزان آسپاراژین استفاده کردند. مواد غذایی که آسپاراژین بالایی دارند شامل : لبنیات پنیر گوشت گاو گوشت مرغ تخم مرغ ماهی غذاهای دریایی مارچوبه سیب زمینی حبوبات آجیل سویا هستند .میوه ها و سبزیجات غذاهای کم آسپارژین محسوب می شود. اگر تحقیقات بیشتر بر روی نمونه‌های انسانی این مطلب را تایید کنند محدود کردن آمینو اسید آسپاراژین می تواننداستراتژی موثر برای تقویت درمان‌های موجود سرطان و جلوگیری از گسترش سرطان سینه باشد. در گذشته تحقیقات نشان داده بود که بیشتر تومورهای سرطانی در محل اولیه تشکیل باقی می‌ماند اما جزئی از آنها نیز محل اولیه را ترک کرده و وارد جریان خون می شوند این سلول های سرطانی در داخل ریه مغز و کبد رشد می کنند . تیم تحقیقاتی در نظر داشتند تا رفتار این سلول های سرطانی را که در جریان خون گسترش می یابند مورد بررسی قرار دهند آنها به این نتیجه رسیدند که ظهور آنزیمی در سلول ها که باعث تولید آسپاراژین می شود به شدت به پدیده گسترش سلول‌های سرطانی مربوط است. در حال حاضر محققان در نظر دارند آزمایشی ترتیب دهند که در آن افراد سالم از رژیم کم آسپاراژین استفاده کنند. اگر این رژیم غذایی سبب کاهش سطح آسپاراژین در بدن شود در گام بعدی دانشمندان آزمایشی ترتیب خواهند داد که مبتلایان به سرطان را مورد بررسی قرار دهند و تاثیر رژیم غذایی کم آسپارژین را در آنها بررسی کنند. کاهش مصرف مواد دارای آسپارژین همچنین ممکن است در درمان سایر انواع سرطان نیز تاثیر گذار باشد. منبع خبر: Simon R. V. Knott, Elvin Wagenblast, Showkhin Khan, Sun Y. Kim, Mar Soto, Michel Wagner, Marc-Olivier Turgeon, Lisa Fish, Nicolas Erard, Annika L. Gable, Ashley R. Maceli, Steffen Dickopf, Evangelia K. Papachristou, Clive S. D’Santos, Lisa A. Carey, John E. Wilkinson, J. Chuck Harrell, Charles M. Perou, Hani Goodarzi, George Poulogiannis, Gregory J. Hannon. Asparagine bioavailability governs metastasis in a model of breast cancer. Nature, 2018; DOI: 10.1038/nature25465

ادامه مقاله