آیا آزمایش خون می تواند تشخیص سرطان را ساده تر کند؟

برای مشاهده مقاله کامل کلیک کنید

محققان یک تست عمومی برای سرطان تولید کردند و با یک شرکت فناوری همکاری کردند تا آن را به بازار عرضه کنند. آنها بر این باورند که این آزمایش می تواند اولین ابزار غربالگری برای تشخیص سرطان باشد. برای مطالعه این مقاله کلیک کنید

ادامه مقاله