پروبیوتیک استرساخبار سلامت زنان اخبار کوتاه سلامتی سلامت روان 

غذاهای پروبیوتیک از عوارض استرس جلوگیری می کنند

غذاهای پروبیوتیک از عوارض استرس جلوگیری می کنند
۵ (۱۰۰%) ۱ vote

پروبیوتیک ها و استرس

 

محققان دانشگاه کلورادو یک نوع باکتری “خوب” را پیدا کرده اند که می توانند مغز را در مقابل اثرات مضر استرس حفظ کند. در صورت تایید در آزمایشات بالینی، نتایج ممکن است منجر به درمان های مبتنی بر پروبیوتیک در برابر استرس، اختلال استرس و اضطراب شود.

اگر یافته های جدید در آزمایشات بالینی انسانی تأیید شود، ممکن است به زودی بتوانیم خودمان را در مقابل استرس، ایمن سازیم.

به عنوان مثال، یکی از این مطالعات نشان می دهد که عدم وجود باکتری های خاصی در روده ها می تواند قسمت های مغز ما را که در اضطراب و افسردگی دخیل هستند، تغییر دهد.

مطالعه دیگری پیشنهاد کرده است که داروهای اسید معده ممکن است منجر به افسردگی شود و باعث اختلال در ارتباط روده و مغز شود. همچنین محققین ارتباط بین سلامت روده و اختلال استرس پس از سانحه پیدا کرده اند.

علاوه بر این، ارتباط بین باکتری های روده و رفتار عاطفی ما دو طرفه است. فقدان برخی از میکروب های سودمند منجر به اختلالات خلقی می شود.

بنابراین، با توجه به این ارتباط بین باکتری روده و اختلالات خلقی آیا راهی برای تغییر باکتری ها در روده به منظور محافظت از ما دربرابر استرس وجود دارد؟

 

یک باکتری مفید که دارای خواص ضد التهابی است و محققان معتقدند میتواند برای جلوگیری از استرس استفاده شود.

 

مطالعه استرس و التهاب مغزی

 

بین التهاب مغز و اختلالات خلقی مرتبط با استرس رابطه وجود دارد. اگر باعث ایجاد پاسخ ایمنی التهابی در افراد شوید، آنها به سرعت نشانه های افسردگی و اضطراب را نشان می دهند.

علاوه بر این، برخی از مطالعات نشان داده است که چگونه آسیب دیدگی برخی مناطق مغز را نسبت به استرس حساس تر می سازد و باعث می شود واکنش بیشتری نسبت به عوامل استرس زا با التهاب ایجاد شود.

در یک مطالعه قبلی که توسط محققان در همان دانشگاه انجام شد، موشهایی که باکتری موسوم به Mycobacterium vaccae دریافت کردند، هنگام مواجه شدن با وضعیت خطرناک و احتمال ابتلا به التهاب یا کولیت کمتر دچار اضطراب شدند.

 

پروبیوتیک اثرات مضر استرس را خنثی می کند

 

هیپوکامپ مغز، پاسخ های اضطراب و ترس ما را در بین بسیاری از نقش های دیگر تنظیم می کند. یافته ها به روشن شدن ارتباط بین پروبیوتیک ها و اختلالات خلقی کمک می کنند.

نشان داده شده است که پروبیوتیک ها اثرات شدیدی در زمینه عملکرد شناختی، اضطراب و ترس داشته اند. این میکروب های سودمند یا سیگنال های حاصل از این میکروب ها به نحوی به هیپوکامپ مغز می انجامد و باعث ایجاد حالت ضد التهابی می شود.

پروبیوتیک ها ممکن است ما را به استرس ایمنی بدن

محققان دانشگاه کلوراد Boulder ممکن است یک نوع باکتری “خوب” را پیدا کنند که می توانند مغز را در مقابل اثرات مضر استرس حفظ کنند. در صورت تایید در آزمایشات بالینی، نتایج ممکن است منجر به درمان های مبتنی بر پروبیوتیک در برابر استرس، اختلال استرس پس از سانحه و اضطراب شود.
زن خوشحال است
اگر یافته های جدید در کارآزمایی بالینی انسانی تأیید شود، ممکن است به زودی بتوانیم خودمان را در مقابل استرس، ایمن سازیم.

ما در چند مطالعۀ روشنفکرانه در مورد پیوند پیچیده بین مغز و باکتری های روده گزارش داده ایم.

به عنوان مثال، یکی از این مطالعات نشان می دهد که عدم وجود باکتری های خاصی در روده ها می تواند زمینه های مغز ما را که در اضطراب و افسردگی دخیل هستند، تغییر دهد.

مطالعه دیگری پیشنهاد کرده است که داروهای اسید معده ممکن است منجر به افسردگی شود و باعث اختلال در محور روده و مغز شود. همچنین محققین ارتباط بین سلامت روده و اختلال استرس پس از سانحه پیدا کرده اند.

علاوه بر این، ارتباط بین باکتری های روده و رفاه عاطفی ما یک خیابان دو طرفه است.

نه تنها فقدان برخی از میکروب های سودمند منجر به اختلالات خلقی می شود، بلکه به عنوان مثال، فشار بر روی سلامتی روده، درست همانند مواد غذایی ناخواسته در یک مطالعه اخیر نشان می دهد.

بنابراین، با توجه به این دانش که ما در ارتباط بین باکتری روده و اختلالات خلقی وجود دارد، آیا می توان راهی برای از بین بردن باکتری ها در روده خود به منظور محافظت از ما از استرس وجود دارد؟

محققان دانشگاه کلوراد بولدر امیدوارند که ما بتوانیم. یک مطالعه اخیر که توسط متی فرانک، متخصص ارشد پژوهشی گروه روانشناسی و علوم اعصاب به رهبری متیو فرانک، کشف یک باکتری مفید است که دارای خواص ضد التهابی است که محققان معتقدند میتواند برای جلوگیری از استرس استفاده شود.

یافته ها در مجله Brain، Behavior، and Immunity منتشر شده است.
مطالعه استرس و التهاب مغزی

فرانک می گوید که بین التهاب مغز و اختلالات خلقی مرتبط با استرس وجود دارد. “ادبیات قوی وجود دارد که نشان می دهد اگر شما باعث ایجاد پاسخ ایمنی التهابی در افراد، آنها به سرعت نشانه های افسردگی و اضطراب را نشان می دهد.” “فقط در مورد چگونگی احساس آنفلوآنزا فکر کنید.”

علاوه بر این، برخی از مطالعات نشان داده است که چگونه آسیب دیدگی برخی مناطق مغز را نسبت به استرس آینده حساس تر می سازد و باعث می شود واکنش بیشتری نسبت به عوامل استرسزا با التهاب ایجاد شود.

در یک مطالعه قبلی که توسط محققان در همان دانشگاه انجام شد، موشهایی که با باکتری موسوم به Mycobacterium vaccae تزریق کردند، هنگام مواجه شدن با وضعیت خطرناک و احتمال ابتلا به التهاب یا کولیت کمتر دچار اضطراب شدند.

به دنبال این تحقیق قبلی، فرانک و تیم تصمیم گرفتند تا دقیقتر اثرات عصبی دقیق M. vaccae را بررسی کنند.
پروبیوتیک اثرات مضر استرس را مسدود می کند

برای این منظور، محققان این باکتری را در جوندگان مرد سه بار، یکبار در هفته تزریق کردند. هشت روز پس از آخرین تزریق، محققان افزایش سطح پروتئین ضد التهابی به نام اینترلوکین -۴ در هیپوکمپ های جوندگان را افزایش دادند.

هیپوکامپ یک کلید مغز برای یادگیری و حافظه است. این بخشی از سیستم لنفاوی به اصطلاح مغز است و یا مناطقی که در پردازش احساسات و پاسخ های “مبارزه یا پرواز” دخیل هستند.

بنابراین، هیپوکامپ، پاسخ های اضطراب و ترس ما را در بین بسیاری از نقش های دیگر تنظیم می کند.

محققان علاوه بر سطوح بالاتری از پروتئین ضد التهابی اینترلوکین -۴، میزان پایین آلارمینی یا پروتئین ناشی از استرس و سطوح بالاتر یک گیرنده را که نقش اصلی آنها حفظ خواص ضد التهابی از سلول های ایمنی مغز.

به طور خلاصه، فرانک می گوید، تیم “متوجه شد که Mycobacterium vaccae آن اثرات حساس کننده استرس را مسدود کرده است … ایجاد یک فنوتیپ مقاوم در برابر استرس پایدار در مغز”.

وی افزود: “ما در بر داشت، این باکتری خاص، Mycobacterium vaccae در جوندگان، در واقع محیطی را در مغز به سوی یک وضعیت ضد التهابی تغییر می دهد.”

“اگر شما می توانید این کار را در افراد انجام دهید، این می تواند پیامدهای گسترده ای را برای تعدادی از بیماری های عصبی و التهابی داشته باشد.”

متی فرانک

نویسنده کتاب ارشد کریستوفر لوری، استاد دانشکده فیزیولوژی تلفیقی، توضیح می دهد چگونه یافته ها به روشن شدن ارتباط بین پروبیوتیک ها و اختلالات خلقی کمک می کنند.

او می گوید: “اگر شما به طور کلی به پروبیوتیک ها نگاه کنید، نشان داده شده است که اثرات شدیدی در زمینه عملکرد شناختی، اضطراب و ترس داشته اند.”

“این مقاله به این معنی است که می گوید این میکروب های سودمند یا سیگنال های حاصل از این میکروب ها به نحوی به مسیر هیپوکمپ می انجامد و باعث ایجاد حالت ضد التهابی می شود”.

پست های مرتبط